top of page

 Learning Center 

ศูนย์การเรียนรู้ เชิงเกษตร และสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 6 ฐานการเรียนรู้ สำหรับ ทัศนศึกษา เรียนรู้ ดูงาน ฝึกอาชีพ 

ศูนย์การเรียนรู้ เชิงเกษตร และสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 6 ฐานการเรียนรู้ 

ฐานการเรียนรู้ของเราทั้ง 6 ฐานสามารถรองรับผู้เข้าฟังบรรยายได้ 80ท่าน/1ฐาน รวม 480 ท่าน การบรรยายในแต่ละฐานผู้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้สามารถเลือก ฐานการเรียนรู้เบื้องต้นได้ 4 ฐานจากทั้งหมด 6 ฐานการเรียนรู้ และสามารถเลือกกิจกรรม DIY เป็นกิจกรรมเสริม หรือเลือกชมฐานการเรียนรู้เพิ่มโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในแต่ละฐานการเรียนท่านสามารถกำหนดช่วงเวลาในการบรรยายได้ตามความเหมาะสม 15-45 นาที ในแต่ละฐาน 

 Learning Center  ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา เรียนรู้ ดูงาน ฝึกอาชีพ

ทัศนศึกษา

กลุ่มโรงเรียน 

เพื่อให้การเรียนรู้สอดคล้องไปกับบทเรียน ทางอรุณฟาร์มวิลเลจ มีการแบ่งความรู้ในการบรรยาย เป็น 5 ระดับ  และมีทดสอบทักษะของนักเรียนผู้เข้าฟังบรรยาย เพื่อวัดประเมินผลเพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ในการทัศนศึกษา            

1.อนุบาล

2.ประถมต้น ป.1-ป3

3.ประถมปลาย ป.4-ป.6

4.มัธยมต้น ม.1-ม.3

5.มัธยมปลาย ม.4-ม.6

เนื้อหาการอบรมถูกปรับให้สอดคล้องกับบทเรียนในแต่ละระดับชั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการเรียนในห้องเรียน 

เรียนรู้ ดูงาน ฝึกอาชีพ

กลุ่มหน่วยงานราชการ

การดูงานสำหรับหน่วยงานราชการ องค์การบริการส่วนท้องถิ่น ทางอรุณฟาร์มวิลเลจ ปรับเนื้อหาการบรรยายให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เน้นโมเดลธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก การหารายได้เสริมจากโมเดลเกษตรลงทุนต่ำ ดูงานในเรื่องการปรับพื้นที่เกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และ เพิ่มทักษะความรู้ด้านการเกษตร (เทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม)

ท่องเที่ยว เรียนรู้ 

กลุ่มบริษัท หน่วยงานเอกชน

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการทำการเกษตร และ ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม สนุกกับกิจกรรมมากมายภายในฟาร์ม รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากกิจกรรมได้ร่วมกันทำภายในองค์กรสร้างความสามัคคี สนุกและได้ความรู้ (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกกิจกรรม DIY ฟาร์มทัวร์ ฐานการเรียนรู้ มาจัดเป็นโปรแกรมของท่านเองได้)

คำถามพบบ่อย เกี่ยวกับ ศูนย์การเรียนรู้

Q. การเข้าชม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาต้องจองล่วงหน้าหรือเปล่า

A. การเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นครับ สามารถติดสอบถามต่อได้ที่ 098-9551159 

Q. อยากทราบค่าใช้จ่าย ในการเข้า ทัศนศึกษา เรียนรู้ ดูงาน 

A.  ค่าเข้าชมศูนย์การเรียนรู้เข้าชมในรูปแบบหมู่คณะ   (เข้าชม 20 ท่านขึ้นไป120 ท่าน 100 บ./ ท่าน)     (120 ท่านขึ้นไป 90 บ./ ท่าน)   (180 ท่านขึ้นไป 85 บ./ท่าน)   (240 ท่านขึ้นไป 80 บ./ ท่าน)  หมายเหตุ สามารถเลือกเข้าชมได้ 4 ฐานการเรียนรู้

Q. มีฐานการเรียนรู้อะไร

A. เรามีฐานการเรียนรู็ทั้งหมด 6 ฐาน  ได้แก่ /1. ฐาน เทคโนโลยีการเกษตร /2. ฐาน สิ่งแวดล้อม /3. ฐาน ต้นอ่อน /4. ฐาน กระบองเพชร / 5. ฐาน เพาะเลี้ยงเห็ด  /6. ฐาน ฟาร์มปศุสัตว์  (สามารถเลือกเข้าชมได้ 4 ฐานการเรียนรู้ จาก 6 ฐานการเรียนรู้ ในกรณีที่ต้องการเข้าชมมากกว่า 4 ฐานมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

Q.ใช้เวลาเท่าไรในการเข้าฟังการบรรยายในแต่ละฐานการเรียนรู้

A.ในแต่ละฐานการเรียนรู้ สามารถจัดการเวลาได้ตามความเหมาะสม 15-40 นาที ในแต่ละฐาน เวลาทั้งหมดในการเข้าชมโดยประมาณ 1-3 ชม.

Q.ในแต่ละฐานรองรับผู้เข้าอบรมได้เท่าไร จัดการอย่างไร

A. ในแต่ละฐาน รองรับได้ 80 ท่าน รองรับพร้อมกัน 6 ฐานได้ 480 ท่าน

Q.จัดการเข้าชมฐานการเรียนรู้อย่างไร 

A.ในกรณีที่ผู้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ไม่เกิน 80 ท่านสามาถเข้าชมในแต่ละฐานพร้อมกันทั้งคณะ ในกรณี 80 ท่านขึ้นไปแต่ไม่เกิน 160 ท่านแบ่งเป็น 2 กลุ่มแยกฟังบรรยายพร้อมกันในแต่ละฐาน  /160 ท่านขึ้นไปแต่ไม่เกิน 240 ท่าน แบ่ง 3 กลุ่ม / 240 ท่านขึ้นไปแต่ไม่เกิน 320 ท่าน แบ่ง 4 กลุ่ม 

 

Q.ต้องการกิจกรรมเสริมในแต่ละฐานนอกเหนือจากการฟังบรรยายมีกิจกรรมอะไรบ้าง

A. มีกิจกรรมเสริมดังต่อไปนี้ 1.ทำก้อนเห็ด 2.เพาะต้นอ่อน 3.เก็บผัก 4.ชุดอาหารสัตว์ 5.ทำสบู่ 6.ทำแชมพู 7.ทำยาหม่อง 8.ทำสเปรย์ตะไคร้ไล่ยุง เป็นต้น กิจกรรมเสริมมีค่าใช้เพิ่มเติมกิจกรรมละ 60 บาท/ท่าน หรือ สามารถเลือกกิจกรรมอื่นๆในหมวด กิจกรรม DIY. ได้ค่าใช้จ่ายตามราคาที่กำหนด

Q.มีเอกสารประกอบการบรรยายไหม เป็น เอกสารในรูแบบ PDF 

A. ทางเรามีเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบ ไฟล์ PDF ให้กับผู้เข้าอบรมได้ download ในกรณีต้องการเป็นในรูปแบบเอกสาร(กระดาษ) ทางอรุณฟาร์มจะทำการส่งไฟล์ให้ล่วงหน้า ทางหน่วยงาน โรงเรียน ผู้เข้าชมต้องทำการพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยายเองครับ

 

Q.ในแต่ละฐานมีวิทยากรไหม หรือเป็นการดู Video Presentation

A. ในแต่ละฐานการเรียนรู้ เรามีเจ้าหน้านักวิชาการบรรยาย ให้ความรู้สามารถซักถามเพิ่มเติมได้ครับ และอาจมีการใช้ Video Presentation ประกอบ

Q.เด็กเล็ก เช่นเด็กอนุบาล หรือผู้สูงอายุ เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ไหม

A. สามารถเข้าชมได้ครับ เนื่องจากเนื้อหาการบรรยาย มีการบรรยายในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้

Q.เป็นบริษัทเอกชน อยากพาพนักงานเข้าชมฐานการเรียนรู้ แต่กลัวว่าเนื้อหาจะเป็นวิชาการมากไป กลัวผู้เข้าชมเบื่อ

A. เรามีโปรแกรมเข้าชมศูนย์การเรียนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื้อหาปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เราปรับเปลี่ยนเนื้อหาการบรรยายให้มีความสนุก ผ่อนคลาย ได้ความรู้ เพื่อคณะผู้เข้าชมที่เน้นด้านการท่องเที่ยว

Q.ต้องการหัวข้อในการบรรยาย ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่มีในฟาร์ม สามารถทำได้ไหม

A. สามารถทำได้ครับ ตัวอย่างเช่น การจัดขยะในชุมชน การทำเกษตรพอเพียง การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น

bottom of page