top of page

คำถามที่พบบ่อย

สำหรับกลุ่มศึกษาดูงาน

Q. การเข้าชม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาต้องจองล่วงหน้าหรือเปล่า

A. การเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นครับ สามารถติดสอบถามต่อได้ที่ 098-9551159 

Q. อยากทราบค่าใช้จ่าย ในการเข้า ทัศนศึกษา เรียนรู้ ดูงาน 

A.  ค่าเข้าชมศูนย์การเรียนรู้เข้าชมในรูปแบบหมู่คณะ  

                - เข้าชม 20 ท่านขึ้นไป120 ท่าน 100 บ./ ท่าน     

                - เข้าชม 120 ท่านขึ้นไป 90 บ./ ท่าน   

                - เข้าชม 180 ท่านขึ้นไป 85 บ./ท่าน   

                - เข้าชม 240 ท่านขึ้นไป 80 บ./ ท่าน 

หมายเหตุ สามารถเลือกเข้าชมได้ 4 ฐานการเรียนรู้

Q. มีฐานการเรียนรู้อะไรบ้าง

A. เรามีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน  ได้แก่

                 1. ฐาน เทคโนโลยีการเกษตร

                2. ฐาน สิ่งแวดล้อม

                3. ฐาน เพาะต้นอ่อน

                4. ฐาน เพาะเลี้ยงเห็ด  

                5. ฐาน ฟาร์มปศุสัตว์  

Q. ใช้เวลาเท่าไรในการเข้าฟังการบรรยายในแต่ละฐานการเรียนรู้

A. ในแต่ละฐานการเรียนรู้ สามารถจัดการเวลาได้ตามความเหมาะสม 15-40 นาที ในแต่ละฐาน เวลาทั้งหมดในการเข้าชมโดยประมาณ 1-3 ชม.

Q. ในแต่ละฐานรองรับผู้เข้าอบรมได้เท่าไร จัดการอย่างไร

A. ในแต่ละฐาน รองรับได้ 80 ท่าน รองรับพร้อมกัน 6 ฐานได้ 480 ท่าน

Q. จัดการเข้าชมฐานการเรียนรู้อย่างไร 

A. ในกรณีที่ผู้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ไม่เกิน 80 ท่านสามาถเข้าชมในแต่ละฐานพร้อมกันทั้งคณะ ในกรณี 80 ท่านขึ้นไปแต่ไม่เกิน 160 ท่านแบ่งเป็น 2 กลุ่มแยกฟังบรรยายพร้อมกันในแต่ละฐาน  /160 ท่านขึ้นไปแต่ไม่เกิน 240 ท่าน แบ่ง 3 กลุ่ม / 240 ท่านขึ้นไปแต่ไม่เกิน 320 ท่าน แบ่ง 4 กลุ่ม 

 

Q. ต้องการกิจกรรมเสริมในแต่ละฐานนอกเหนือจากการฟังบรรยายมีกิจกรรมอะไรบ้าง

A. มีกิจกรรมเสริมดังต่อไปนี้

               1.ทำก้อนเห็ด

              2.เพาะต้นอ่อน

              3.เก็บผัก

              4.ชุดอาหารสัตว์

              5.ทำสบู่

              6.ทำแชมพู

              7.ทำยาหม่อง

              8.ทำสเปรย์ตะไคร้ไล่ยุง เป็นต้น

กิจกรรมเสริมมีค่าใช้เพิ่มเติมกิจกรรมละ 60 บาท/ท่าน หรือ สามารถเลือกกิจกรรมอื่นๆในหมวด กิจกรรม DIY. ได้ค่าใช้จ่ายตามราคาที่กำหนด

Q. มีเอกสารประกอบการบรรยายไหม เป็น เอกสารในรูแบบ PDF 

A. ทางเรามีเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบ ไฟล์ PDF ให้กับผู้เข้าอบรมได้ download ในกรณีต้องการเป็นในรูปแบบเอกสาร(กระดาษ) ทางอรุณฟาร์มจะทำการส่งไฟล์ให้ล่วงหน้า ทางหน่วยงาน โรงเรียน ผู้เข้าชมต้องทำการพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยายเองครับ

 

Q. ในแต่ละฐานมีวิทยากรไหม หรือเป็นการดู Video Presentation

A. ในแต่ละฐานการเรียนรู้ เรามีเจ้าหน้านักวิชาการบรรยาย ให้ความรู้สามารถซักถามเพิ่มเติมได้ครับ และอาจมีการใช้ Video Presentation ประกอบ

Q. เด็กเล็ก เช่นเด็กอนุบาล หรือผู้สูงอายุ เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ไหม

A. สามารถเข้าชมได้ครับ เนื่องจากเนื้อหาการบรรยาย มีการบรรยายในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้

Q. เป็นบริษัทเอกชน อยากพาพนักงานเข้าชมฐานการเรียนรู้ แต่กลัวว่าเนื้อหาจะเป็นวิชาการมากไป กลัวผู้เข้าชมเบื่อ

A. เรามีโปรแกรมเข้าชมศูนย์การเรียนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื้อหาปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เราปรับเปลี่ยนเนื้อหาการบรรยายให้มีความสนุก ผ่อนคลาย ได้ความรู้ เพื่อคณะผู้เข้าชมที่เน้นด้านการท่องเที่ยว

Q. ต้องการหัวข้อในการบรรยาย ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่มีในฟาร์ม สามารถทำได้ไหม

A. สามารถทำได้ครับ ตัวอย่างเช่น การจัดขยะในชุมชน การทำเกษตรพอเพียง การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น

bottom of page