top of page

ที่อรุณฟาร์มวิลเลจ มีเห็ดทั้งหมด 4 ชนิด

LINE_ALBUM_2024.3.31_๒๔๐๓๓๑_2.jpg

วัสดุอุปกรณ์ในการทำก้อนเชื้อเห็ด

นำขี้เลื่อย รำละเอียด ปูนขาว มาผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำ 70% ให้สังเกตว่าขี้เลื่อยของเรามีความชื้นพอหรือไม่ โดยดูว่าขี้เลื่อยจับตัวเป็นก้อนหรือไม่ ให้ใช้มือกำขี้เลื่อย ถ้าจับตัวแสดงว่านำมาใช้ได้แต่ถ้ากำแล้วส่วนผสมแตกออก แสดงว่าความชื้นยังไม่ถึง และถ้าหากกำขี้เลื่อยแล้วมีน้ำไหลออกมาแสดงว่ามีความชื้นมากไป ต้องเติมขี้เลื่อยผสมเพิ่ม จากนั้นเราจะนำมากรอกใส่ถุงร้อนขนาด 6*12 ซม. และใช้เครื่องอัดหรือทุบด้วยมือ จากนั้นใส่คอขวดพลาสติกตามด้วยฝาขวด จากนั้นำไปนึ่งในอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และจะทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้ก้อนเห็ดเย็นตัวและจะนำมาหยอดเชื้อ บ่มไว้เป็นเวลา 1-2 เดือนให้เชื้อเห็ดเดิมเต็มก้อน แล้วจึงทำการเปิดดอกในโรงเรือนต่อไป

ราคาก้อนเชื้อเห็ด

ก้อนละ 25฿ 3 ก้อน 60฿

LINE_ALBUM_3132024_๒๔๐๓๓๑_1_edited_edited.jpg

วิธีดูแลรักษาก้อนเชื้อเห็ด

1. จัดหาสถานที่ในการเก็บก้อนเชื้อเห็ดที่เหมาะสม เช่น ข้างบ้าน ชั้นวางจาน ห้องน้ำ โดยพื้นที่จัดเก็บก้อนเชื้อเห็ด ควรจะมีความชื้นอยู่ที่ประมาณ 90-95%

2. วางก้อนเชื้อเห็ดแนวนอน รดน้ำด้านนอกถุงเพื่อเป็นการรักษาความชื้น รดน้ำทุกวัน เช้า เที่ยง เย็น หรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยห้ามรดน้ำเข้าไปที่หน้าก้อนหรือด้านในก้อน เพราะจะทำให้ก้อนเชื้อเห็ดเกิดความเสียหายได้

3. จากนั้น 7-14 วัน ก้อนเชื้อเห็ดจะออกผลผลิตเห็ดให้เก็บเกี่ยว

วิธีการเก็บเห็ด

1. ใช้มือข้างหนึ่งจับคอขวด มืออีกข้างจับโคนเห็ด จากนั้นโยกซ้ายขวาหรือขึ้นลง แล้วดึงเห็ดออกจากถุง โดยต้องดึงออกให้หมดทั้งรากและโคน

2. หลังจากเก็บเห็ดแล้ว ให้ทำความสะอาดหน้าก้อนเชื้อเห็ดทุกครั้ง โดยใช้ปลายช้อนสั้นขูดหรือคว้านรากและโคนที่ยังติดอยู่ให้สะอาด โดยระวังอย่าใช้แรงเยอะจนทำให้ก้อนเชื้อเห็ดเกิดความเสียหาย
3. จากนั้นรดน้ำทุกวัน ผลผลิตเห็ดจะออกให้เก็บเกี่ยวได้อีกครั้ง ภายใน 7-14 วัน
4. ก้อนเห็ดมีอายุประมาณ 3-4 เดือน สามารถเก็บเกี่ยวได้ 12-14 ครั้ง
(ขึ้นอยู่กับการดูแล)

bottom of page