top of page

ที่อรุณฟาร์มวิลเลจมีต้นอ่อนทั้งหมด 3 ชนิด

วิธีการปลูกต้นอ่อนไมโครกรีน

1. ล้างเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำสะอาด 2 รอบ จากนั้นแช่เมล็ดประมาณ 6-24 ชั่วโมง

2. เตรียมกระบะเพาะและฝาครอบที่พอดีกับกระบะเพาะจากนั้น ตักดินใส่กระบะเพาะครึ่งกระบะ เกลี่ยดินให้เสมอกัน

3. รดน้ำวัสดุปลูกให้ชุ่ม โรยเมล็ดลงไปให้ทั่วพยายามอย่าให้เมล็ดทับกัน โรยดินกลบบางๆอีกรอบและรดน้ำ

4. ปิดฝาครอบไว้ 5 วันรดน้ำเช้าเย็น ครบ 5 วัน เปิดฝารับแสง 7-10 วันก็สามารถตัดรับประทานได้

ราคาชุดเพาะต้นอ่อนไมโครกรีน

120฿ / ชุด

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวต้นอ่อน

ไมโครกรีน พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเมื่อพืชสูงประมาณ 2 หรือ 3 นิ้ว หรือ ประมาณ 7-10 วันหลังจากปลูกใช้มีดหรือกรรไกรคมๆ ตัดต้นกล้าเหนือดินประมาณ 1 นิ้ว ล้างน้ำแล้วซับด้วยผ้าหรือกระดาษหลังจากนั้นปิดฝาภาชนะให้แน่นแล้วนำไปแช่ตู้เย็น ควรนำมาบริโภคภายใน 1 สัปดาห์

ข้อดีของต้นอ่อนไมโครกรีน

1. แตกต่างจากผักทั่วไป คือมีปริมาณสารอาหารและสารพฤกษเคมีสูง

2. ปลอดภัยจากสารเคมี เพราะการปลูกแต่ละครั้งใช้เวลาเพียง 7-10วัน
3. มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าผักที่โตเต็มวัย ทั่วไป 5-40 เท่า

bottom of page