top of page

Farm Tours

โปรแกรม Farm Tours นั่งรถชมฟาร์มพร้อม เจ้าหน้าที่บรรยายใช้เวลา 20 นาที/รอบ (รับรอบละ 12-15 ท่าน) ราคา 60 บาท/ท่าน ซื้อบัตรได้ที่หน้าฟาร์ม เด็กความสูงต่ำกว่า 110 ซม.ที่เดินทางฟาร์มทัวร์กับผู้ปกครองฟรี 

ขึ้นรถชมฟาร์ม เยี่ยมชมแปลงปลูกผัก แปลงปลูกไม้หอม แปลงกุหลาบ โรงน้ำหมัก นาข้าว บ่อเลี้ยงเป็ด แวะให้อาหาร ปลา  เยี่ยมชม ฟาร์มแกะ กระต่าย และ ไก่ไข่   สนุก ได้ความรู้กับฟาร์มทัวร์ของเรา 

เปิดให้บริการ เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ มีบริการ 6 รอบ/วัน

รอบที่1     10.00-10.20 น.

รอบที่2    11.00-11.20  

รอบที่ 3    13.00-13.20

รอบที่ 4    14.00-14.20

รอบที่ 5    15.00-15.20

รอบที่ 6    16.00-16.20

bottom of page